Kryteria

Kryteria nominowanych do tytułu IKONY BIZNESU WROCŁAWIA

do_rozdzielenia_kryteriow

1. Co najmniej 20-letnia udokumentowana aktywność gospodarcza w sektorze prywatnym.

do_rozdzielenia_kryteriow

2. Relatywne do branży przychody przez cały okres działalności

do_rozdzielenia_kryteriow

3. Pozycja branżowego/sektorowego lidera na lokalnym rynku

do_rozdzielenia_kryteriow

4. Niekaralność za przestępstwa umyślne

do_rozdzielenia_kryteriow

5. Relatywne do branży wysokie zatrudnienie

do_rozdzielenia_kryteriow

6. Uregulowana sytuacja prawna i majątkowa przedsiębiorstwa

do_rozdzielenia_kryteriow

7. Brak zaległości publiczno-prawnych

do_rozdzielenia_kryteriow

8. Aktywność społeczna

Copyright 2015 WIG | Wszelkie prawa zastrzeżone